Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.

χρειάζεστε βοήθεια οπτικού

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Εισαγωγή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (www.contactlenses.gr) δημιουργήθηκε από την ατομική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΔΙΚΗΣ STUDIO ΟΠΤΙΚΗΣ», η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα,  Δημάρχου Αγγ. Μεταξά 22, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κο ΜΑΡΔΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟ με, Α.Φ.Μ. 042285433  στη Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (www.contactlenses.gr) και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210-9680178 και  210-8946262, που στη συνέχεια του παρόντος κειμένου θα αναφέρεται ως «contactlenses.gr». Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την ως άνω εταιρεία προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση στους καταναλωτές/εμπόρους για τα διαθέσιμα προϊόντα της, δίνοντας τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας τους καθώς και την διαδραστική επικοινωνία των καταναλωτών, επισκεπτών, χρηστών, εμπόρων, πελατών (στα παρακάτω «οι χρήστες/πελάτες») με την contactlenses.gr, μέσα από τον σχολιασμό και την εκδήλωση της προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη, αξιοποιώντας εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον η contactlenses.gr δύναται να διοργανώνει, μέσω της ιστοσελίδας, online διαγωνισμούς για όλους τους χρήστες/πελάτης της, οι όροι των οποίων θα αναρτώνται εκάστοτε στην ιστοσελίδα της.Ειδικότερα, με τους γενικούς όρους της παρούσας σύμβασης η Εταιρεία επιθυμεί να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες συναλλάσσεται, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση.

 

2. Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Κάθε χρήστης/πελάτης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο. Η μη συμμόρφωση του χρήστη/πελάτη της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτόν συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της contactlenses.gr σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ ο χρήστης/πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα της contactlenses.gr να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης/πελάτης που επισκέπτεται την contactlenses.gr αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για την τήρηση της νομοθεσίας. Εάν κάποιος χρήστης/πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της contactlenses.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτή.

 

3. Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H «ΜΑΡΔΙΚΗΣ STUDIO ΟΠΤΙΚΗΣ», δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.contactlenses.gr τόσο όσο αφορά στα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

 

4. Περιορισμός Ευθύνης

Η contactlenses.gr δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων υπαναχώρησης – επιστροφής - αντικατάστασης προϊόντων).

Η contactlenses.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση η contactlenses.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και το προϊόν που θα παραλάβετε ενδέχεται να έχει διαφορές από την φωτογραφία που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Contactlenses.gr

 

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της contactlenses.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΜΑΡΔΙΚΗΣ STUDIO ΟΠΤΙΚΗΣ», και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας «ΜΑΡΔΙΚΗΣ STUDIO ΟΠΤΙΚΗΣ», ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, οι λογότυποι και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την contactlenses.gr ή τρίτα μέρη, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα της «ΜΑΡΔΙΚΗΣ STUDIO ΟΠΤΙΚΗΣ», ή τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο της contactlenses.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

6. Κωδικοί Αναγνώρισης χρήστη/πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν στον χρήστη/πελάτη πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη/πελάτη να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όταν το επιθυμεί για λόγους περισσότερης ασφάλειας. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο χρήστης/πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους ο χρήστης/πελάτης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της contactlenses.gr, αλλιώς η contactlenses.gr δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. H contactlenses.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται οι πελάτες/χρήστες. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τίθενται στη διάθεση της contactlenses.gr με την εγγραφή ως μέλος ενός πελάτη/χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών του. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

7.Ασφάλεια χρήσης πελατών

Ο ιστότοπος www.contactlenses.gr ακολουθεί τα όσα αναγράφονται στον ν.2472/1997 άρθρα 11 έως 13 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και εγγυάται ότι τα στοιχεία που εισάγετε στη διαδικασία εγγραφής σας χρησιμοποιούνται μόνο για να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και να παρακολουθείτε το στάδιο αποστολής της παραγγελίας σας καθώς και το ιστορικό αγορών σας. Επίσης, με την συγκατάθεσή σας, θα σας αποστέλλουμε κατά περιόδους ενημερωτικό υλικό, προσφορές, newsletter και οτιδήποτε άλλο έχει σαν σκοπό τη μέγιστης ποιότητας παροχή υπηρεσιών προς εσάς.

Το www.contactlenses.gr  εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

8. Ασφάλεια Πιστωτικών Καρτών 

 
Mε χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας 
 
H διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας αναλαμβάνεται απο την EUROBANK , εξασφαλίζοντας έτσι την Απόλυτη Ασφάλεια της συναλλαγής σας.
Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας η τράπεζα δεν χρεώνει το ποσό της παραγγελίας σας, αλλά το Δεσμεύει. Η χρέωση πραγματοποιείται κατ την τιμολόγηση της παραγγελίας σας.
 
Κάρτες οι οποίες γίνονται δεκτές από το σύστημα είναι όλες οι VISA ,όλες οι MASTERCARD και EUROLINE και προπληρωμένες κάρτες της EUROBANK.
 
Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών,αυτές γίνονται με το Σύστημα Ασφαλείας Paycenter της EUROBANK.
Eτσι,κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικήςκάρτας ,Αυτόματα ο πελάτης μεταφέρεται σε Secure Server (Ασφαλή διακομιστη) στην υπηρεσία Paycenter της EUROBANK.Όλα τα στοιχεΊα που μεταβιβΆζονται ηλεκτρονικά απο τον πελάτη (στοιχεία πιστωτικής κάρτας)στην υπηρεσία Paycenter της EUROBANK,καθώς και η μεταφορά τους απο την τράπεζα στην VISA,MASTERCARD,καλύπτονται απο τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 128-bit,την πιο Ισχυρή κρυπτογραφηση που υπάρχει σήμερα παγκόσμια.
 
Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας,παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα  (www.contactlenses.gr)  μέσω πιστωτικών καρτών είναι Απόλυτα Ασφαλείς.
 
Το  www.contactlenses.gr  δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και γι αυτό το λόγο χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου,κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του site.
 

 

9. Links σε άλλους ιστότοπους ("Δεσμοί")

Η contactlenses.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites (ιστοσελίδες ή διαδικτυακούς τόπους) τα οποία και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής δεν ευθύνεται του παρόντος διαδικτυακού τόπου για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

 

10. Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Ο χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού Αστικού Κώδικα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ αποστάσεως προϊόντα που παρουσιάζονται στην contactlenses.gr, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία παραγγελίας του παρόντος.


Για τη χρήση των υπηρεσιών της contactlenses.gr  από τον χρήστη/πελάτη ζητούνται τα εξής στοιχεία :

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης

Διεύθυνση /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ

Τηλέφωνο – E-mail

Πόλη - Χώρα –

 

11. Διαδικασία Παραγγελίας

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στον χρήστη/πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Επίσης, η contactlenses.gr έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη/πελάτη τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της contactlenses.gr,η τελευταία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος.

 

12. Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της εταιρείας, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Το Contactlenses.gr προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Το Contactlenses.gr στα πλαίσια καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστοτόπο www.contactlenses.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9680178  ή με αποστολή e-mail στο info@contactlenses.gr.

 

13. Τρόπος Πληρωμής

Η εξόφληση των προϊόντων της contactlenses.gr δύναται να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

Με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:

Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί.
Κάρτες οι οποίες γίνονται δεκτές από το σύστημα είναι όλες οι VISA ,όλες οι MASTERCARD οι EUROLINE και προπληρωμένες κάρτες της EUROBANK.

 

Μέσω Αντικαταβολής.

Η πληρωμή των προϊόντων δύναται θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εταιρείας  Courier ( Γενική Ταχυδρομική  ή  ACS )
κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας. 

 

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Η πληρωμή της παραγγελίας σας γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, όπου στην αιτιολογία παρακαλούμε
να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό της παραγγελίας σας.
Εμείς ελέγχουμε μέσω της online σύνδεσής μας με την τράπεζα ότι έχει γίνει η κατάθεση και προχωράμε στην αποστολή της παραγγελίας σας.
Για τη ταχύτερη εκτέλεση της παραγγελίας σας μπορείτε να μας στείλετε   fax  στο 210-9680178   το καταθετήριο της Tράπεζας ή  
να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210-9680178 ή 210-8946262 ή μέσω e-mail στο info@contactlenses.gr.
 
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να κάνετε την κατάθεση είναι:
 
EUROBANK:
Αρ.Λογαριασμού : 0026.0031.34.0200549087
IBAN : GR8902600310000340200549087
Δικαιουχος:Μαρδικης Αγγελος του Παναγιωτη
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμου : 723/702512-24 
IBAN : GR3701107230000072370251224
Δικαιουχος:Μαρδικης Αγγελος του Παναγιωτη

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αρ.Λογ: 5093-023647-857
IBAN: GR88 0172 0930 0050 9302 3647 857
Δικαιούχος: Μαρδίκης  Άγγελος του Παναγιώτη.

 

Μέσω PAYPAL:

Η παραγγελία δύναται να εκτελεσθεί με πληρωμή μέσω PayPal και με σύνδεση του ήδη υπάρχοντος λογαριασμού PayPal των χρηστών/πελατών της contactlenses.gr. Η πληρωμή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού PayPal με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του πελάτη/χρήστη και με την επιφύλαξη των όρων πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η παραγγελία εκτελείται άμεσα με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής και την αποστολή των προϊόντων που έχουν επιλεγεί από τον χρήστη/πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.contactlenses.gr.

 

14. Τρόπος και Έξοδα Παράδοσης

H contactlenses.gr χρησιμοποιεί υπηρεσίες ταχυμεταφορών της εταιρίας Γενική Ταχυδρομική ή ACS ή ΕΛΤΑ  για την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων της.
Τα έξοδα αποστολής κάτω του ποσού των 60 euro ανά παραγγελία επιβαρύνουν τον χρήστη/πελάτη και χρεώνονται στην παραγγελία σας.
Ενώ όλες οι Αγορές άνω του ποσού των 60 euro ανά παραγγελία γίνονται με Δωρεάν Έξοδα Αποστολής

Η Υπηρεσία Αντικαταβολής έχει ανεξαρτήτου ποσού επιπλέον επιβάρυνση 5 euro για όλη την Ελλάδα.
Η Υπηρεσία Αντικαταβολής δεν παρέχετε για αποστολές προιόντων μας στη Κύπρο.( Μόνο μέ χρέωση πιστωτικών καρτών)

 

15. Ημερομηνίες και Ώρες Παράδοσης

Τα προϊόντα προς παράδοση θα φτάσουν στον τόπο που έχει ορισθεί από τον χρήστη/πελάτη εντός 48 ώρες από τη στιγμή που υπάρχουν σε διαθεσιμότητα στην εταιρεία, για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας (από τη στιγμή που θα ενημερωθεί για την αποστολή της παραγγελίας), ενώ ο χρόνος παράδοσης για τις δυσπρόσιτες περιοχές αυξάνεται σε 72 ώρες.

 

16. Καθυστέρηση Παραγγελίας

Η παραγγελία δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία με τον πελάτη/χρήστη (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Επίσης δύναται να καθυστερήσει σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η contactlenses.gr θα επικοινωνήσει με τον χρήστη/πελάτη για να τον ενημερώσει και να τον ρωτήσει εάν θέλει να παραδοθεί η παραγγελία του χωρίς αυτό το προϊόν ή να προτείνει κάποιο εναλλακτικό.

 

17. Έλεγχος για την καλή κατάσταση των προϊόντων

Όλοι οι χρήστες/πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν (χωρίς να καταστρέψουν τη συσκευασία) και να ελέγξουν τα είδη καθώς και να ειδοποιήσουν την contactlenses.gr σχετικά, σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος του/των παραληφθέντος/ων προϊόντων εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

 

18. Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της contactlenses.gr - Αντικατάσταση

Όταν η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό, ο χρήστης/πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την contactlenses.gr. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον χρήστη/πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά την ως άνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια (10 ημερών), τότε η contactlenses.gr δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ.  Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του. Ο τρόπος επιστροφής των προϊόντων και αντικατάστασής τους θα συμφωνείται προφορικά μεταξύ του χρήστη/πελάτη και της contactlenses.gr Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η contactlenses.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη/πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων. Επίσης η contactlenses.gr δύναται να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του χρήστη/πελάτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής των χρημάτων στον χρήστη/πελάτη, αυτή θα γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό Τραπέζης του χρήστη/πελάτη ή με την έκδοση δελτίου επιστροφής για μελλοντική αγορά με επιμέλεια της contactlenses.gr.

 

19. Υποβολή παραπόνου

Για κάθε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά την contactlenses.gr, έχει το δικαίωμα, εντός δέκα (10) ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην contactlenses.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της contactlenses.gr. Η contactlenses.gr θα εξετάσει το παράπονό του και εντός δέκα (10) ημερών θα απαντήσει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/πελάτη, διατηρώντας το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος.

 

20. Επίσκεψη – Κοινωνική δικτύωση (facebook)

Ο χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα, να παρέμβει, εκφράζοντας τη γνώμη του για αναρτημένα στοιχεία, μέσω της εφαρμογής "Like" ("Μου αρέσει") που παρέχεται για τους χρήστες/πελάτες που διαθέτουν λογαριασμό/σελίδα στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης "facebook".

Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, η οποία συνεπάγεται μεταξύ άλλων και παρουσίαση επισήμανσης στο προφίλ του χρήστη/πελάτη στο "facebook" ότι δήλωσε "Like" στον διαδικτυακό τόπο της contactlenses.gr, διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της contactlenses.gr.

Ο χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου που διαθέτει λογαριασμούς σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί αναρτημένα στοιχεία, μέσω των εφαρμογών διαμοίρασης ("share"). Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μεταφέρει σχετικά στοιχεία σε υπηρεσίες διαδικτυακής ανταλλαγής μηνυμάτων ("messenger services"), μέσω των αυτοματοποιημένων εφαρμογών που βρίσκονται προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες αναρτήσεις. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της contactlenses.gr.

 

21. Κοινωνική δικτύωση και ευθύνη επιτήρησης

Η contactlenses.gr δεν φέρει την ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή:

  • δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης
  • δεν επιλέγει τον αποδέκτη
  • δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, και
  • δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων.

Η contactlenses.gr έχει συγκροτήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταγγελία παράνομων ενεργειών (πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, προσβλητικού περιεχομένου) που θα μπορούσαν να τελεστούν μέσω της ιστοσελίδας και δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα αυτές τις διαδικασίες, μεριμνώντας για τη συμμόρφωση της ιστοσελίδας με την κείμενη νομοθεσία.

 

22. Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στον χρήστη/πελάτη (newsletter)

O χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της contactlenses.gr στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

 

23. Επικοινωνία με την contactlenses.gr

Ο χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην contactlenses.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα "Επικοινωνία", συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος.

 

24. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα στον χρήστη/πελάτη και την contactlenses.gr, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την contactlenses.gr εντός δέκα (10) ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη/πελάτη και την contactlenses.gr

Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση της contactlenses.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.